خدمات فنی و آزمایشگاهی

شرکت نانو گستر سپاهان (شاخه فناوران دانشگاه) خدمات زیر را ارائه می کند:

1- خدمات  لازم  در خصوص انواع لیزرها:

درایو کردن لیزرهای دیودی

تعمیرات قطعات اپتومکانیکی

تعمیر لیزر

2-خدمات لایه نشانی :

لایه نشانی به روش تبخیر حرارتی

اسپاترینگ یا کندوپاش لیزری و قوس الکتریکی

3- انجام پروژه طراحی اپتیکی

قالب ووکامرس